Şrift ölçüsü:
A+
A
A-
Kr
11 Mart 2015

Vilayəti-fəqih şəxsiyyətlərin nəzərində

Ayətullah Xameneiyə ardıcıllıq İslam düşmənlərinin ümidini qırır
İmam Xomeyni (r):
-Vilayəti-fəqih elə Allah Rəsulunun (s) vilayətidir.
-Vilayəti-fəqih ilahi peyğəmbərlərin hərəkatının davamıdır.
-Peyğəmbər hökumətinin ixtiyarlarının Əli (ə) hökümətinin ixtiyarlarından, Əli (ə) hökumətinin ixtiyarlarının fəqih hökumətinin ixtiyarlarından artıq olması batil və qələt iddiadır.Allah-taala həmin ixtiyarları bugünkü hökumətə verib.
-Vəliyyi-fəqih Allah rəsulunun vəsisidir və qeyb zamanında müsəlmanların imamıdır.
-Peyğəmbər və imamın hökumət və siyasətlə bağlı səlahiyyətlərinə vəliyyi-fəqih də malikdir.
-Vilayəti-fəqihə arxa olun ki, məmləkətinizə zərbə dəyməsin.
-Vilayəti-fəqih qanunun icraçısı və diktaturanın müxalifidir.
-Vilayəti-fəqih diktatura yox ilahi qanunların hakimiyyətidir.
-Vilayəti-fəqih mövzusunun təsəvvürü onun təsdiqinə səbəb olur və dəlilə ehtiyac qalmır.
-Vilayəti-fəqihi xibrə məclisi kəşf etməyib, əvvəlcədən bu mövzu gündəmdə olub.

Ayətullah Xamenei:
-Vilayəti-fəqih məzhəb üsullarındandır, fəqih vilayət və imamət şənlərindəndir.
-Vəliyye-fəqihin hakimiyyətində onun göstərişlərinə itaət fəqihə də vacibdir.
-Şəriət icazə vermir ki, bir şəxs özünü daha layiqli bildiyindən vilayəti-fəqihə müxalif olsun.
-İptidai cihad hökmünün vəliyyi-fəqih üçün olması qüvvədədir.

Ayətullah Məhəmməd Həsən Nəcəfi (Sahibi-Cəvahir):
Vilayəti-fəqihi inkar edən fiqhdən xəbərsizdir.

Ayətullah Zeynəddin Amili (Şəhid Sani):
-İmam Mehdinin (ə) qeybi dövründə onun tərəfindən fəqih səlahiyyətlidir.

Ayətullah Brücerdi:
-Vilayəti-fəqihi inkar edən təkcə şiə fiqhini inkar etməyib. Həm də İslam fiqhinin zəruri hökmünü rədd edib.

Ayətullah Xoyi:
-İmamın qeybi dövründə ibtidai cihad hökmü fəqihin səlahiyyətlərindəndir.

Ayətullah Seyid Əli Sistani:
Şəriət vilayətinə malik olan fəqihin hökmü hətta müctəhidlərə vacibdir.

Mərhum Nəraqi:
Mərhum Nəraqi Vilayəti-fəqih üsulunu sübuta yetmiş üsullardan sayır, bu mövzunu rəvayətlərlə sübuta yetirir. Vəliyyi-fəqihin vəzifələrini iki qisimə bölür: 1.Peyğəmbər və imama sabit olan fəqihə də sabitdir. Rəvayətlərə əsasən peyğəmbərin varisi və ya xəlifəsi olan alimlərdə peyğəmbər və imamların bütün bərəkətləri var; 2.Sünnə və əql baxımından müsəlmanların ehtiyacı olan bütün işlər barədə hökm vermək fəqihin səlahiyyətidir.

Ayətullah Nasir Məkarim Şirazi:
-Etiqadımız budur ki, İslam cəmiyyətinə müdriyyət Allah tərəfindən icazəli olmalıdır. Xalqın qəbul etməsi ilə məqsəd daha tez gerçəkləşir. Biz bu fikirdəyik ki, vəliyyi-fəqih qeyb dövründə İmam Mehdinin nümay