Şrift ölçüsü:
A+
A
A-
Kr
13 Noyabr 2015

ALLAHIN LABÜD VƏ QAÇILMAZ VƏDƏSİ

Həqiqət axtaran hər insan üçün əgər insafla araşdırma apararsa, Quranın haqq olması məlum olacaqdır
Qurani-Kərim axirətdə Qiyamətin bərqərar olunması və bütün insanların dirildiməsini heç bir şəkk-şübhə olmayan məsələlərdən biri kimi qeyd edərək buyurur:

«Həqiqətən, Qiyamət saatı gələcəkdir və onda heç bir şəkk-şübhə yoxdur.» (“Ğafir” surəsi, ayə:59; həmçinin bax: “Ali-İmran” surəsi, ayə:9, 25, “Nisa” surəsi, ayə:87, “Ənam” surəsi, ayə:12, “Kəhf” surəsi, ayə:21, “Həcc” surəsi, ayə:7, “Tur” surəsi, ayə:7, “Casiyə” surəsi, ayə:26 və 32.)

Quran bu məsələni həqiqi və heç bir şübhə edilməyəcək məsələlər sırasında qeyd edərək buyurur:

«Əlbəttə! Bu, Allahın haqq olan vədəsidir.» (“Nəhl” surəsi, ayə:38; həmçinin bax: “Ali-İmran” surəsi, ayə:9, 191, “Nisa” surəsi, ayə:122, “Yunis” surəsi, ayə:4, 55, “Kəhf” surəsi, ayə:21, “Ənbiya” surəsi, ayə:103, “Furqan” surəsi, ayə:16, “Loğman” surəsi, ayə:9, 33, “Fatir” surəsi, ayə:5, “Zümər” surəsi, ayə:20, “Nəcm” surəsi, ayə:47, “Casiyə” surəsi, ayə:32, “Əhqaf” surəsi, ayə:17.)

Onun gerçəkləşəcəyinə dair dəfələrlə and içmişdir. O cümlədən buyurur:

«De: Əlbəttə! And olsun Rəbbimə! Siz hökmən diriləcəksiniz və gördüyünüz əməllərdən agah olunacaqsınız. Bu, Allaha üçün çox asandır.» (“Təğabun” surəsi, ayə:7; həmçinin bax: “Yunis” surəsi, ayə:53, “Səba” surəsi, ayə:3.)

Camaata bu barədə xəbərdarlıq verilməsi peyğəmbərlərin vəzifələrindən ən mühümü kimi qeyd olunur və buyurulur:
«Ruhu Öz əmri ilə bəndələrindən istədiyi kəsə ilqa edir ki, (bəndələri) Təlaq (Qiyamət) gününd