Şrift ölçüsü:
A+
A
A-
Kr
16 Dekabr 2015

Allahın qəzəbi haqda dərin səhih anlayış!

“Allah-Taala da, sevinib, qəzəblənirmi?”
Şiənin böyük fəqih və mühəddislərindən sayılan şeyx Səduq (rəh.) “Tövhid” əsərinin təlifi haqda belə yazır: “Məni bu kitabı yazmağa vadar edən bizim hədis və təfsir kimi qaynaqlarımızdakı etiqadi əsaslarımızın məna və izahını dürüst anlamayan şiəyə zidd bir sıra müxalif firqə və cərəyanların kortəbii rəftarları, onları başqa səmtə yozmaları, nadanları əleyhimizə qaldırmaları, bizi “müşəbbihə” və “müfəvvizə” kimi azğın cərəyanlarla bir səviyyədə sanmaları, xalqı bizə bədbin etmələri və məsumlar barədə səhv təsəvvür yaratmaları kimi hallar olub.” Odur ki, burada həmin əsərdən mövzuya uyğun neçə qiymətli hədisi qeyd edirik:

Həmzə bin Rəbi belə nəql edir: “Bir dəfə imam Baqirin (ə) görüşündə ikən Əmr bin Übeyd içəri daxil olub, soruşdu: Canım sənə fəda olsun, mütəal Allahın “Mənim qəzəbim nazil olan şəxs hökmən məhv olub!” – ayəsindəki qəzəbdən məqsəd nədir? Həzrət (ə) buyurdu: “Ey Əmr, burada məqsəd qarşılıqlı cəzadır. Allaha hər hansı yerdəyişməni nisbət verən onu məxluqata bənzədib! Heç nə Onu təhrik edə və dəyişə bilməz.”

İmam Sadiq (ə) “Bizi qəzəbləndirənlərdən belə intiqam aldıq!” – ayəsi haqda belə izah verir: “Allah-Taala heç vaxt biz insanlar kimi qəzəb hissi keçirmir. Bununla belə O, özünə aləmdə müqərrəb məxluqlar yaradıb ki, onlar qəzəblənir və sevinir və Onun tam iradəsi altındadırlar. Allah onların qəzəb və sevincini Öz qəzəb və sevinci sanır, onları Öz yoluna hidayət edən elçilər seçib. Deməli, qəzəbi heç vaxt məxluqatda baş verdiyi kimi Allaha aid etmək olmaz və mənası verdiyim həmin anlayışdan ibarətdir.
Həmçinin O, öz dostlarına edilən hörmətsizliyi də, müharibə sanaraq Onunla müharibəy