Şrift ölçüsü:
A+
A
A-
Kr
15 Fevral 2016

Putinin müşaviri: Vilayəti-Fəqihin mərkəzində insan yox, Allahın iradəsi dayanır!

“Ortodoks məsihi Rusiya və şiə İran qərb-sələfi cəbhəsi ilə üzbəüzdür...”
Aleksandr Duqin ortodoks məsihiliklə şiəlik arasında təfəkkür, irfan və axirüzzaman inancını müştərək inanc sayır

Rusiya Fedarasiyası prezidenti Vladimir Putinin müşaviri Aleksandr Duqin Nadir Talibzadə (hawzah.net) ilə söhbətdə deyib:

Düşünürəm ki, yaşadığımız dövr axirüzzəman – zamanın sonudur. Zaman öz mahiyyətinə yaxınlaşanda, bütün gizlinlər aşkarlananda tarixin məfhumu göz önündə canlanır. Deməliyik ki, biz ən mühüm dövrdə yaşayırıq...
Rusiya tarixində öz mahiyyətimizə yaxınlaşma dövrü yaşayırıq. Biz ortodoks məsihiyik. Rusiyanın mövcudluğunun məfhumu ortodoks məsihi mədəniyyətinin məfhumudur. Sovetlər dövründə Rusiya tarixinin müqəddəsliyi olan məsihi ənənələrini əldən çıxardıq. Hazırda həmin kimliyə qayıdırıq...
Biz anti-məsihi mədənəiyyətlərə qarşı gedirik. Müasir qərb mədəniyyəti utanc gətirir, xəcalətdir. Biz qərb mədəniyyətini anti-məsihi mədəniyyət kimi dəyərləndiririk. Siz İslamda Dəccalı necə görürsünüzsə, biz qərb mədəniyyətini həmin şəkildə görürük...
Qərbin reallığı, yəni Amerika və Şərqi Avropanın hegemonluğu insanlığın ölümü nümunəsidir. Rusiya müqəddəslik və ənələrin qorunması yolunu tutub...
Biz haqpərəst, ədalətli və çoxqütblü dünya arzusundayıq. Əks-təqdirdə Amerika kimi imperialist, ya irqçi olarıq...
Mənim İrana və şiə məktəbinə sevgim var. 30 ildir bu ruhiyyədəyəm. İslam fəlsəfəsi, şiə mədəniyyəti mövzusunda mütaliələrim var. Söhrəvərdi, Molla Sədranı oxumuşam. Əqidələrimiz arasında müştərək nöqtələr çoxdur. Mən ortodoks məsihiyəm, eyni zamanda şiə məktəbindən ilham alıram...
A