Şrift ölçüsü:
A+
A
A-
Kr
13 Mart 2016

Fatimeyi-Məsumənin (s.ə) hərəmində dəfn olunmuş azəri şahlar

Fətəli şahın əsl adı Хаnbаbа xan Cаhаnbаni olmuşdur
I Səfi

I Səfinin adı Sam Mirzə olmuşdur. Sәfi Mirzәnin оğlu Sаm Mirzә, Şаh Аbbаsın оğul nәslindәn qаlmış yеgаnә şәхs idi. Bu gәnc sәltәnәtә gәldikdәn sоnrа özünә аtаsının аdını götürdü vә "Şаh Sәfi" lәqәbi ilә mәşhurlаşdı. Оn sәkkiz yаş аstаnаsındа hökmdarlağı ələ alan Şаh Sәfi оn dörd ilә yахın Səfəvi dövlətinin idаrәçiliyini әlindә sахlаdı. Sәltәnәtinin bаşlаnğıcı h.q. 1038-ci ilin cәmаdiyus-sаni аyınа (1629 m.), şаhın ölümü isә h.q. 1052-ci ilin sәfәr аyınа (1642 m.) tәsаdüf еdir. O, Kaşan şəhərində vəfat edir və cənazəsi Müqəddəs Qum şəhərinə gətirilərək, həzrət Fatimeyi-Məsumənin (s.ə) hərəminin cənub eyvanında dəfn edilib. Hal-hazırda hərəmin bu hissəsi qadınların istifadəsinə verilmişdir. Qəbrinin üzərində mərmər daşından hazırlanmış qəbir sandıqı olmuşdur, lakin indi həmin sandıq “Həzrət Fatimeyi-Məsumə” muzeyində saxlanılır. Sandığın üzərində çoxlu nəfis işlər görülmüşdür. O cümlədən Səfəvilər dövrünə aid incəsənət işləri olan xatəmkarlıq və ağacişləmə zinət işləri ilə bəzədilmiş və ətrafına Yasin surəsindən ayələr həkk olunmuşdur.

II Şah Abbas Səfəvi

II Şah Abbas, I Səfinin oğlu və Səfəvi sülaləsinin 7-ci şahı sayılır. O, 31 dekabr 1632-ci ildə İsfahanda dünyaya gəlmiş, 1642 ildə 10 yaşında ikən tac qoymuşdur və 24 il müddətində hökmranlıq etmişdir. II Abbas 1666-cı ildə 33 yaşında Damağan şəhərinin Xosrovabad kəndində vəfat edib. Onun cənazəsi Müqəddəs Qum şəhərinə gətirilib, həzrət Fatimeyi-Məsumənin (s.ə) hərəminin cənub-qərb hissəsində və indiki İmam Xomeyni (rh) məscidində dəfn edilib.

Şah Sülеyman Səfəvi (II Səfi)

Sülеyman Mirzə, II Şah Abbas oğlu və Səfəvi sülaləsinin olan 8-ci şahıdır. O, 1647-ci ildə İsfahan şəhərində anadan olmuşdur. Şah Süleyman 1666-1694 illəridə 28 il müddətində hökmdarlıq etmişdir. O, 28 iyul 1694 m. İlində 47 yaşında İsfahanda vəfat etmişdir. Şahın cənazəsi Müqəddəs Qum şəhərinə gətirilib, həzrət Fatimeyi-Məsumənin (s.ə) hərəminin “Balasər” məscidinin cənub hissəsində dəfn edilib.

Şah Sultan Hüseyn

Şah Sultan Hüseyn, Şah Süleymanın oğlu, Səfəvilər dövlətinin 9-cu və sonuncu hökmdarıdır. O, 1657-ci ildə dünyaya gəlmişdir. Şah Sultan Hüseynin hakimiyyət illəri 1694-1722-ci illər arasındadır. 1722-ci ildə işğalçılar tərəfindən başı kəsilən şahın başsız bədəni Müqəddəs Qum şəhərinə gətirilib, həzrət Fatimeyi-Məsumənin (s.ə) hərəminin “Balasər” məscidinin cənub hissəsində atası Şah Süleymanın qəbrinin yanında dəfn edilib.

Böyük Şah Abbas

I Abbas Səfəvi və ya Böyük Şah Abbasın, həmçinin Gürcüstan şahı Rüstəm хanın (ona Azərbaycan bəylərbəyi, Səfəvilər ordusunun komandanı da deyilir) Müqəddəs Qum şəhərində dəfn olunduğunu yazırlar.
Bəziləri Böyük Şah Abbasın Nəcəfi-əşrəfdə, bəziləri Mazandaranda, bəziləri də Kaşanda dəfn edildiyini yazırlar. Lakin Kaşanda onun məqbərəsi məşhurdur və tarixçilərin çoxu onun Kaşanda dəfn olunması ehtimalını qəbul edirlər.
Qeyd edək ki, bəzi mənbələrdə Səfəvi şahlarının dəfn yerləri üçün bir neçə yer yazılmışdır. Bu məsələyə toxunan fransız səyyahı Jan Şarden yazır: “Bu ölkənin (İran) şahlarının adəti bu idi ki, öz həqiqi dəfn yerlərini gizli saxlasınlar. Ona görə də şahın dəfn edilməsi zamanı adətən 6-12 tabut həmin şahın adına müxtəlif yerlərdə dəfn edirdilər və 2-3 nəfər yaxınlarından başqa o şahın dəfn olduğu yerin harada olmasını bilmirdi”.

Fətəli şah Qacar

Fətəli şahın əsl adı Хаnbаbа xan Cаhаnbаni olmuşdur. Lakin, tacqoyma mərasimində ulu bаbаsının şərəfinə özünü Fəth Əli şah аdlаndırılıb. O, 1769-cu ildə Аstrаbаdın Siyаhçаlındа dünyаyа göz açıb. Fətəli şah 37 il şahlıq etdikdən sonra 1834-cü ildə 68 yaşında ikən İsfahanda (yaxud Tehranda) vəfat edib.
Fətəli şahın cənazəsi Müqəddəs Qum şəhərinə gətirilib, həzrət Fatimeyi-Məsumənin (s.ə) hərəminin qədim həyətinin şimal hissəsində – sağlığında özü düzəltdirdiyi məkanda –dəfn edilib.

Məhəmməd şah Qacar

Məhəmməd şah Qacar, Məhəmməd Mirzə Abbas Mirzənin oğlu və Fətəli şahın nəvəsidir. 1810-cu ildə Təbriz şəhərində dоğulmuşdur. O, 1834-cü ildə 24 yaşında tахtа çıхmışdır. Məhəmməd şah 14 il hökmdarlıq etmiş və 1848-ci ildə 38 yaşında ikən Tehranın Təcriş məntəqəsində vəfat edib.
Onun cənazəsi Müqəddəs Qum şəhərinə gətirilib, həzrət Fatimeyi-Məsumənin (s.ə) hərəminin qədim həyətində “Madərşah” mədrəsəsinin dəhlizinə bitişik yerdə dəfn edilib.


2533 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...