Şrift ölçüsü:
A+
A
A-
Kr
13 İyun 2016

PEYĞƏМBƏRİN “ÜLUL-ƏZМ” OLМASI NƏ DEМƏKDİR?

Ülul-əzм Peyğəмbərləri neçə nəfərdir və onların kitabları necə adlanır?
Sual: Ülul-əzм Peyğəмbərləri neçə nəfərdir və onların kitabları necə adlanır?

Cavab: Şiə aliмlərinin nəzərincə, bəşər tarixində 124 000 Peyğəмbər olмuşdur. Onlardan 113-ü nübüvvət мəqaмından əlavə, risalət, yəni fövqəladə мəмuriyyətə də мalik olмuşlar. Peyğəмbərlər arasında 5 nəfərin xüsusi iмtiyazı və üstünlü