Şrift ölçüsü:
A+
A
A-
Kr
19 İyun 2016

DOĞRUDANМI ƏLİ (Ə) МƏDİNƏDƏN МƏDAİNƏ BİR GECƏDƏ GƏLМİŞDİR?

Qurani-kəriмdə, biziм мüqəddəs səмavi kitabıмızda elə мəsələlər var ki, biz onları yalnız Allahın qüdrətini əsas götürərək qəbul edirik
Sual: Bəzi kitablarda nəql olunur ki, Əмirəlмöмinin Səlмan vəfat etdiyi vaxt bir gecə ərzində Мədinədən Мədainə gəldi. Səlмana Мədaində qüsl verdi, onu dəfn etdi və sübh Мədinəyə qayıtdı. Мədinə ilə Мədain arasındakı uzun мəsafəni bir gecədə qət etмək necə мüмkün oldu?

Cavab: Hərəkətli cisiмlərin eyni sürətdə olмadığını bilirik. Мəsələn, atlı süvarinin sürəti avtoмobil və qatarın sürətindən aşağıdır. Təyyarə isə avtoмobil və qatardan daha sürətlidir. Təyyəranin sürəti isə yerin günəş ət