Şrift ölçüsü:
A+
A
A-
Kr
06 May 2018

İMAM ƏLİNİN (Ə) BUYURDUQLARI HAL-HAZIRDA AZƏRBAYCANDA YAŞANIR

Sizə hücum edirlər, siz durub baxırsınız?! Sizinlə savaşırlar, siz savaşmırsınız?!
Cihad və şəhadət aşiqi olan həzrət Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, Allah yolunda cihad behişt qapılarından biridir. Allah bu qapını öz dostlarının üzünə açmışdır. Cihad təqva libası, möhkəm zireh və etibarlı sipərdir. Allah cihadı xoşlamayıb tərk edən insana zillət libası geyindirər, onu bəla və müsibətə düçar edər, alçaldar. Onun qəlbi azğınlıq pərdəsi altındadır və haqq ondan üz çevirər; cihadı tərk etdiyindən ədalətdən məhrum, zəlalətə məhkumdur.
Agah olun! Mən gecə-gündüz, xəlvətdə və aşkarda sizi şamlılarla mübarizəyə çağırdım. Dedim ki, onlar sizinlə savaşa qalxmamış siz onlarla vuruşun. And olsun Allaha! Evinin içinə hücum olunan hər bir millət zəlil olacaq. (Müasir Azərbaycanımızda da hər gün birinin evinə hücum olur, şərlənir) Amma siz süstlük göstərdiniz, zilləti qəbul etdiniz. Nəhayət, düşmən sizə ardıcıl hücuma keçdi, torpaqlarınızı işğal etdi. İndi Müaviyənin sərkərdəsi öz qoşunu ilə şəhərə daxil olub, mənim valim Həssan ibn Həssan Bəkri öldürüb, sizin döyüşçülərinizi sərhəd mövqeyindən çıxarıb. Mənə xəbər çatıb ki, İslam qoşunundan bir kişi bir müsəlman və bir qeyri-müsəlman qadının evinə daxil olub, boyunbağısını, qolbağını, sırğalarını qarət edib. Onların göz yaşı və yalvarışdan başqa müdafiəsi yoxdur. Şam qoşunu böyük bir qənimətlə gedib. Onlardan bir nəfəri belə yaralanmayıb, bir damla qanı yerə düşməyib. Bu hadisənin acılığından bir müsəlmanı təəssüf öldürsə qınanmaz. Mənim nəzərimcə bu daha layiqdir! Heyrət, heyrət! And olsun Allaha! Bu hadisə insanın qəlbini parçalayır, qəm-qüssəyə bələyir. Şamlılar öz batil işlərində yekdildir, siz öz haqq işinizdə pərakəndəsiniz (Tarix bir daha təkrarlanır, Azərbaycanda da zalım öz qəddar işində yekdildi, millət isə öz haqqını tələb etməkdə pərakəndədir). Üzünüz qara olsun, qəmdən qurtulmayasınız, bəla oxlarına tuş gəldiniz!
Sizə hücum edirlər, siz durub baxırsınız?! Sizinlə savaşırlar, siz savaşmırsınız?! Allaha qarşı bu sayaq günah edilir, siz razılaşırsınız?! Yayda düşmənə doğru hücum əmri veriləndə deyirsiniz ki, istidir, möhlət ver isti ötüşsün. Qışda hücum əmri veriləndə deyirsiniz ki, hava soyuqdur, qoy soyuq ötüşsün. Bütün bu bəhanələr soyuqdan və istidən qaçmaq üçün idi. Bir halda ki, istidən və soyuqdan qaçırsınız, and olsun Allaha, qılıncdan daha tez qaçarsınız!”
(Nәhcül-bәlаğә, 27-ci хütbә.)


1882 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...