Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Мај 2020

АБШ-дан тарихи етираф: Русија даһа уғурлу олду

Русија Суријада һәрби ҹәһәтдән даһа уғурлудур.

Бу сөзләри АБШ-ын Сурија үзрә нүмајәндәси Ҹејмс Ҹефри дејиб.

Дипломат билдириб ки, Русијанын Суријада мүһүм мараглары вар. Ҹефри бунлара һәрби базаларын сахланылмасы, игтисади инвестисијаларын горунмасынын дахил олдуғуну гејд едиб:

“Русија Суријада һәрби тәсирин мәһдудлашдырылмасы илә бөјүк стратежи уғурлара наил олмағын мүмкүнлүјүнә инаныр”.
260 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP