Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Апрел 2017

ФӘГИРЛӘРЛӘ ДОСТЛУГ

“Аллаһ үчүн олан мәһәббәт елә фәгирләрә мәһәббәтдир.”
Мераҹ һәдисиндә охујуруг: “Еј Мәһәммәд, илаһи мәһәббәт һәмин фәгирләрә мәһәббәт вә онларла үнсијјәтдир.” 
Пејғәмбәр суал верди: “Фәгирләр кимләрдир?” Аллаһ-тәала бујурур: “Фәгир о кәсдир ки, аза гане олур, аҹлыға сәбр, хош һала шүкр едир. Онлар аҹлыг вә сусузлугдан шикајәтләнмир, һеч вахт јалан данышмыр, Аллаһа гаршы гәзәбләнмирләр. Онлар әлләриндән бир шеј чыхдыгда кәдәрләнмир, әлләринә бир шеј ҝәлдикдә севинмир, еј Мәһәммәд, Мәнә мәһәббәт фәгирләрә мәһәббәтдир. Фәгирләрлә јолдаш ол вә сәрвәтлиләрлә јолдашлыгдан чәкин. Фәгирләр мәним достларымдыр.” Һәдисин әрәби мәтнинин илк ҹүмләсини ики ҹүр анламаг олар: “Аллаһа мәһәббәт елә фәгирләрә мәһәббәтдир” вә ја “Аллаһ үчүн олан мәһәббәт елә фәгирләрә мәһәббәтдир.”


4946 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP