Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Март 2015

Ҝенерал Гасим Сүлејманинин Самиррадан јени фотолары

"Һаҹы Гасим Сүлејманинин Тикритә чатмасы"
"Һаҹы Гасим Сүлејманинин Тикритә чатмасы"

Мөһтәшәм бир интигам јолдадыр...

27 мин гәһрәман мүҹаһид Тикритә гуру һүҹуму башладылар.
Сиркә охшајан вә Американын рәһбәрлијилә идарә олунан Әрәб-Гәрб коалисијасы Тикритин азад едилмәсиндә иштирак етмәк истәмәди!

Һава һүҹумлары, һабелә силаһ-сурсат јардымы Иран Ислам Республикасынын өһдәсиндәдир.
İнди Ислам дөјүшчүләри үчүн дуа един.
Ислам мүҹаһидләринин саламатлығы үчүн салават!

Әллаһуммә сәлли әла Муһәммәдин вә али-Муһәммәд, вә әҹҹил фәрәҹәһум.

سرلشکر

سرلشکر

سرلشکر

سرلشکر5780 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...