Şrift ölçüsü:
A+
A
A-
Kr
27 Aprel 2014

Salavatın fəziləti

1 – İlahi kəlamda Salavat
“İnnəllahə və məlaikətəhu yusəllunə ələn-nəbiyyi, ya əyyuhəl-ləzinə amənu səllu əleyhi və səllimu təslimən.”
“Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər. Ey iman gətirənlər! Ona salavat göndərib və salam deyin və kamil şəkildə onun fərmanına təslim olun”
İmam Kazım əleyhis-səlamdan: “Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər. Ey iman gətirənlər! Ona salavat göndərib və salam deyin və fərmanına təslim olun” ayəsində Allahın, mələklərin və mö`minlərin salavatının mə`nası barədə sual oldu. İmam buyurdu: “Allahın salavat göndərməsi onun tərəfindən bir növ rəhmətdir, mələklərin salavatı Allahın Rəsuluna nisbət onların sitayişidir və mö`minlərin Peyğəmbər üçün onlardan bir duadır.”
İmam Sadiq əleyhis-səlam da bu ayə barədə buyurur: “Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alihi) səna (tə`rif) deyin və ona salam göndərin (ya fərmanına boyun qoyun).

2 – Salavat camaatın duasıdır
İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu:
“Salavat Allah tərəfindən rəhmətdir, mələklər tərəfindən paklamaq və camaat tərəfdən duadır.”

3 – Qiyamətdə ən fəzilətli əməllər
İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurur:
“Qiyamət günündə Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi) və Ali Məhəmmədə salavatdan daha əzizi və daha üstün heç bir əməl yoxdur.”

4 – Qiyamətdə ən ağır əməl
İmam Baqir (əleyhis-səlam) və İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyururlar:
“Qiyamət günündə əməllər tərəzisində qoyulan ən ağır əməl Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi) və onun Əhli-beytinə olan salavatdır.”

5 – Bərzəxdə əməllərin ən yaxşısı
Əbu Əlqəmə deyir:
Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi) sübh namazından sonra üzünü bizə tutdu və buyurdu:
“Mənim səhabələrim! Dünən gecə əmim Həmzəni (rə) və qardaşım Cə`fəri (Təyyarı) yuxuda gördüm və dedim: Ata və anam sizə fəda olsun, hansı əməli yaxşı gördünüz?
Cavab verdilər: Ata və anamız sənə fəda olsun! Biz sənə salavatı susuzu sirab edən və Əli ibn Əbu Talibə (əleyhis-səlam) olan məhəbbəti isə əməllərin ən yaxşısı gördük.”

6 – Ən sevimli əməl
Peyğəmbər Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu:
Cəbraildən (əleyhis-səlam) soruşdum: Ən sevimli əməl hansıdır?
Cavab verdi:
“Ey Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi)! Sizə göndərilən salavat və salam və Əli İbn Əbu Talibə (əleyhis-səlam) olan məhəbbət ən sevimli əməldir.”

7 – Mələklərlə yoldaşlıq
Əziz Peyğəmbərimiz (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu:
“Həmişə mələklərdən ibarət bir karvan Allahın əmri ilə aləmdə hərəkətdədirlər. Zikr və salavat deyilən bir məclisə yetişən zaman bir-birinə deyərlər: Yerə enin! Yerə enən zaman məclis əhli ilə dua edən zaman “amin” deməklə və salavat göndərən zaman da salavat göndərməklə yoldaşlıq edərlər və axırda bir-birinə deyərlər: Bu məclis əhlinin xoş halına ki, Allah onları bağışladı!”

8 – Bir şey əldən çıxan və məhv olan zaman
Əziz İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu:
“Bir şey aradan gedən zaman de: “Allahummə səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd”

9 – Allahın salavatı
Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu:
“Cəbrail (əleyhis-səlam) mənə nazil oldu və dedi: - Allah-təala buyurur: Hər kəs sənə salavat göndərsə mən və mələklərim ona on dəfə salavat göndəririk və bir nəfər sənə salam versə mən və mələklərim ona on dəfə salam veririk.”

10 – Salavat yazmağın mükafatı
Əziz İslam peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu:
“Bir nəfər yazdığı vaxtda mənə salavat göndərsə (yazılı salavat) – Allahummə səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd – o vaxta qədər ki, mənim adım o yazıda gözə dəyir mələklər onun üçün rəhmət və istiğfar (bağışlanma) edərlər.”

Nur-az.com


6112 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...