Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Сентјабр 2018

Гуран јолу ән доғру јолдур

Гуран батил сөзүн она јол тапа билмәдији, сапма вә тәмајүлдән узаг олан бир китабдыр
إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

"Һәгигәтән, бу Гуран (бүтүн бәшәријјәти) ән доғру јола (Ислама) јөнәлдир, јахшы ишләр ҝөрән мөминләрә бөјүк бир мүкафата наил олаҹаглары илә мүждә верир!" (Исра, 9).

Изаһ: Гуран доғру јолу бәјан едир. Јәни инсанын камилләшмәси үчүн ән доғру вә ән дајаныглы јола дәвәт едир. Гуран батил сөзүн она јол тапа билмәдији, сапма вә тәмајүлдән узаг олан бир китабдыр. Гуран инсан фитрәтини Аллаһа доғру ојадан китабдыр. Одур ки, онун исмарышы инсанын еһтијаҹы илә сәсләшир. Гејд едәк ки, бәзи рәвајәтләрдә Гуранын һидајәт етдији јол Әһли-бејтин (ә) вилајәт јолу олараг ҝөстәрилмишдир. Бу мәтләб Гуран вә Әһли-бејтин (ә) там узлашмасындан хәбәр верир.

Һәдис: İмам Сәҹҹад (с): “Мәсум имам (бәндәләри) Гурана доғру јөнләндирир, Гуран исә имама доғру һидајәт едир.” (Мәанил-әхбар, сәһ. 132, һәдис: 1).


4399 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...