Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Декабр 2013

Ҝүләр Әһмәдова һәбсдә шеир јазыб

Сабиг депутат Ҝүләр Әһмәдова һәбсханада шеир јазыб. "Гафгазинфо"ја истинадән екс-депутатлн "Јуху" адлы шеирини тәгдим едирик:

ЈУХУ

Ҝөзүмә ҝәлмәјән јухум, һансы әршә чәкилмисән

Ҝедиб әсҝәр јухусуна оғлум үчүн динҹәлмисән?

Јохса балаҹа көрпәнин ҝөзүјашлы јухусусан,

Бәлкә дә гоҹа анамын дәрдли - сәрли үрәјисән?Һара ҝетмисән ај јуху, тапыб гајтара билмирәм

Сәндә намәрд достлар кими үз чевириб дөнмәмисән,

Мәним ҝөзүмдә јох јерин, пајыз гушуна дөнмүсән

Һәлә тапа билмәмишәм, бәлкә дә ган тәзјигисән?Јуху мәним достум олуб, мәһбәс хәстәлијидир о

Дәмир чарпајымын инди јаддашына кечибдир, о

Ајылмаг истәмәмишәм, бәлкә ҝедим евимизә

Бахым балаҹа көрпәјә, үстүнү дә ачыбдыр о


Дуа едиб "Анам ҝәлсин!" сонра бираз ағлајаҹаг

Сонра күсүб һәм өзүндән, һәм дә мәндән, бајылаҹаг

Ҝөрүш ҝүнү һәр ҝөрәндә "Нә вахт евә ҝәләҹәксән?"

Соруб, соруб, јорулаҹаг, сонра бирдә ағлајаҹаг.Јухум мәним, апар мәни, јадындамы адресимиз?

Јухум мәним, гајтар мәни, инди будур севинҹимиз!

Инди анҹаг јухуларда, ҝөрә билләм фиданымы

Ана гуҹағы әвәзи - ојунҹагла јатанымы.
4968 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP