Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Ијун 2021

Лачында ики һәрби гуллугчумуз һәлак олду

Ијун ајынын 16-да саат 16:40 радәләриндә Дөвләт Сәрһәд Хидмәтинин (ДСХ) Сәрһәд Гошунларынын “Губадлы” әлаһиддә сәрһәд дивизијасынын хидмәти әразисиндә јол гәзасы баш вериб.

Сәрһәд-дөјүш мәнтәгәләриндән һәрби һиссәјә ҝери гајыдаркән Лачын рајонунун Ҹиҹимли кәнди јахынлығында МАЗ маркалы јүк автомобили идарәетмәнин итирилмәси сәбәбиндән јол кәнарындакы дәрәјә дүшүб.

Нәтиҹәдә автомобилдә олан һәрби гуллугчулар - баш лејтенант Елмәддин Сүлејман оғлу Нәсибов вә ҝизир Камал Вилајәт оҝлу Камаллы дүнјасыны дәјишиб.

Һадисә илә әлагәдар прокурорлуг органларынын әмәкдашлары илә бирликдә илкин арашдырма тәдбирләри һәјата кечирилир.
1260 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP