Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Ијун 2021

Даһа бир һәрбчимиз ҝөлдә боғулараг һәлак олду

Бу ҝүн Лачын истигамәтиндә даһа бир һәрби гуллугчумуз ҝөлдә боғулараг һәлак олуб.

Бу барәдә сосиал шәбәкәләрдә мәлумат јајылыб.

Билдирилир ки, һәлак олан 2001-ҹи ил доғумлу Исмајыллы рајону, Гушенҹә кәнд сакини әсҝәр Ниҹат Ејнулла оғлу Әкбәровдур.

О, Вәтән мүһарибәси иштиракчысы кими Азәрбајҹан Республикасынын Президенти Илһам Әлијевин сәрәнҹамы илә “Лачынын азад олунмасына ҝөрә” медалы илә тәлтиф едилмишди.

Гејд едәк ки, өтән ҝүн Азәрбајҹан Ордусунун даһа бир һәрби гуллугчусу, капитан Илһам Аллаһверди оғлу Фәрзәлијев ҝөлдә чимәркән боғулараг һәлак олуб.
1180 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP