Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Ијул 2021

Украјналы ҝенерал: Русија илә мүһарибә олса НАТО...

Русија вә Украјна арасында һәрби конфликт олса, НАТО Кијевә гошун ҝөндәрмәјәҹәк, лакин силаһ верә биләр.

Бу ачыглама илә Украјнанын Тәһлүкәсизлик Хидмәти рәһбәринин кечмиш мүавини, ҝенерал-мајор Виктор Јагун чыхыш едиб.

“Тәк галмајаҹағыг, бу, бирмәналыдыр. Лакин бирбаша мүдахилә, НАТО-нун һәр һансы баталјону, јахуд һәрби групуну әразимиздә ҝөрмәјәҹәјик”, - дејә Јагун билдириб.

Ҝенерал әлавә едиб ки, Русија илә мүмкүн тоггушма јалныз Украјнанын проблемидир вә бурада кәшфијјат мәлуматлары Кијевин көмәјинә чата биләр.
1278 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP