Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Ијул 2021

Түркијә 2000 террорчуну Суријадан Әфганыстана ҝөндәрир

Түркијә бу өлкәјә бағлы террор групларынын командирләринә тапшырыб ки, Әфганыстана езам олунмасы үчүн 2 мин муздлу һазырласынлар.
“Русија әл-Јәвм” телеканалы “Әл-Фәрат” Информасија мәркәзинә истинадла билдириб ки, Суријада Анкараја бағлы силаһлы групларын командирләри Түркијәнин онлардан 2000 силаһлыны Әфганыстана езам етмәк үчүн һазырламағы тапшырдығыны дејибләр.
Террор груплары командирләринин сөзләринә әсасланан мәнбәләр билдирибләр ки, 24 ијунда Һавар Килис бөлҝәсиндә Түркијәнин Кәшфијјат Хидмәтинин (МИТ) командирләри вә Суријада Анкараја бағлы террор групларынын командирләри арасында ҝөрүш кечирилиб. Суријалы террорчуларын Әфганыстана езам едилмәсинә һазырлыг мәгсәдилә баш тутан бу ҝөрүшдә МИТ рәһбәрләри террор групларынын башчыларындан истәјибләр ки, 2000 муздлу дөјүшчү һазырласынлар вә лазым олан сурәтдә Әфганыстана езам едилсинләр.
Бу мәнбәләр әлавә едибләр ки, Түркијәјә бағлы террор групларынын командирләри Әфганыстана езам едилмәсинә ҝөрә һәр муздлу дөјүшчү үчүн ајда 3000 доллар тәләб едибләр.
Гејд едәк ки, инкаредилмәз сәнәдләрә әсасән, Түркијә бундан әввәл дә өзүнә бағлы террорчулары Ливија вә Азәрбајҹанда дөјүшмәјә ҝөндәрмишди вә һәмин террорчулар дөјүшдүкләри бөлҝәләрдән буна аид чохлу видео вә шәкилләр пајлашмышдылар. Онларын чоху һәлә дә онлара вәд едилмиш пулу ала билмәдикләриндән шикајәтләнирләр.
1330 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP