Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Ијул 2021

Бакыда 67 јашлы кишинин мејити тапылды

Бакы шәһәринин Нәриманов рајонунда бир нәфәр мәнзилдә бағлы гапы архасында көмәксиз вәзијјәтдә галыб.

Бу барәдә ФҺН мәлумат јајыб.

Билдирилиб ки, һадисә јеринә ФҺН-нин Хүсуси Рискли Хиласетмә Хидмәтинин мүвафиг хиласетмә гүввәләри ҹәлб олунуб.

Онлар мәнзилин ҝириш гапысыны ачыб вә орада ашкарланан 1954-ҹү ил тәвәллүдлү Шамил Тәһмәзовун мејитини аидијјәти үзрә тәһвил верибләр.
2798 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP