Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Август 2021

АБШ бөјүк сәһв етди, руслар ҝүҹләнәҹәк - Сәфир

Шимал Ахыны-2 лајиһәси Русијанын Авропадакы мөвгејини хејли ҝүҹләндирәҹәк вә бу, АБШ һөкумәти үчүн бөјүк бир сәһвдир.

Бу ачыглама илә АБШ-ын Украјнадакы кечмиш сәфири Уилјам Тејлор чыхыш едиб.

"Шимал Ахыны-2 тамамланарса, Русијаја о гәдәр бөјүк фајда ҝәтирәҹәк вә Авропадакы мөвгејини о гәдәр мөһкәмләндирәҹәк ки, бир мүддәт сонра ҝеријә баханда сәһв етдијимизи анлајаҹағыг. Үмумијјәтлә, газ кәмәри Русијадан Алманијаја вә даһа сонра Авропаја узаныр. Мәнә елә ҝәлир ки, сәһв етмишик", - Тејлор гејд едиб.
1149 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP