Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Сентјабр 2021

Макфол: Дәһшәтлидир, Путинин әлиндәки силаһлар...

Русија силаһланманын бир сыра аспектләриндә АБШ-ы габаглајыр.

Бу сөзләри АБШ-ын Русијадакы кечмиш сәфири Мајкл Макфол дејиб.

“Мүәјјән аспектләрдә Русија, Чиндән фәргли олараг, глобал ҝүҹдүр. Хүсусән, нүвә силаһы мәсәләсиндә... Чох тәәссүф ки, Путин Русијасынын саһиб олдуғу нүвә силаһлары садәҹә ССРИ-дән мирас галмајыб. О, системләрин модернизасијасы үчүн фантастик мәбләғдә пул ајырыб. Бир чох игтисамәтдә руслар бизи габаглајыр. Дүшүнүрәм ки, бу, инсанларын диггәт етмәдији олдугҹа дәһшәтли бир фактдыр”, - дејә дипломат билдириб.
2137 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP