Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Сентјабр 2021

Америка гүввәләринин Ирагдан тәхлијәси башлајыб

“Әл-Әрәбијјә” телеканалынын вердији хәбәрә ҝөрә, Америка бу ҝүндән башлајараг Ирагдакы һәрби базаларында јерләшән гүввәләрини чыхармаға башлајыб.
Америка гүввәләринин тәхлијәси Ирагын мүштәрәк әмәлијјатынын командир мүавини Әбдүләмир Шимринин америкалы һәмкары илә ҝөрүшүндән сонра баш тутуб. Тәрәфләр ҝөрүшдә Ејнүл-Әсәддә вә Әрбилдә јерләшән гүввәләрин сентјабрын сонуна кими азалдылмасы истигамәтиндә данышыглар апарылмыш вә разылыға ҝәлмишдиләр.
Гејд едәк ки, Бағдад вә Вашингтон америкалы гүввәләрин Ираг әразисиндән чыхарылмасы илә бағлы стратежи данышыгларын үчүнҹү мәрһәләсиндә 31 декабр 2021-ҹи иләдәк бу гүввәләрин Ирагдан чыхарылмасы барәдә разылыға ҝәлибләр.
Бундан әввәл дә Ираг Парламенти хариҹи гүввәләрин Ирагдан чыхарылмасы барәдә ганун гәбул едиб вә ону иҹра етмәји һөкумәтә тапшырыб.
2049 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP