Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Сентјабр 2021

Түрк лидер Түркијәдән говулду

Тркијә Чиндән горхдуғу үчүн бу өлкәдә түркләрин сојгырымына гаршы чыхан ујғур лидери өлкәсиндән говуб.
Дүнја Ујғур Конгресинин сәдри Долкун Иса дүнән ҝеҹә Анкараја дахил олдугдан сонра Түркијәдән депорт едилиб.
Онун вәкили билдириб ки, Долкун Исанын ҝиришинә јасаг гојулмасы ләғв едилмишди. Анҹаг Анкара аеропортунда Түркијә дөвләтинин онун әлејһинә јени гәрар чыхардығы илә үзләшдик.
Д. Иса бунунла бағлы өз Твиттер сәһифәсиндә видео пајлашараг дејиб: “Түркијә дөвләти 2006-ҹы илдән мәним ҝиришими јасагламышды. Анҹаг 6 ијул 2021-ҹи илдә бу өлкәнин али мәһкәмәси һәмин јасағы ләғв етди. Лакин дүнән ҝеҹә Анкара аеропортуна дахил олан кими мәни депорт етдиләр.”
Ујғур лидер Түркијә рәсмиләринә сәсләнәрәк дејиб: “Мән һеч вахт Түркијәнин ганунларыны позмамышам вә позмајаҹағам. Анҹаг мәни Чинин басгысына ҝөрә депорт етдиләр. Чин Шәрги Түркүстанда сојгырым һәјата кечирир. Билирдим ки, Түркијәдә дә нүфузлары вардыр, анҹаг бу һәддә нүфузларынын олмасыны дүшүнмүрдүм. Санки Түркијәнин Али Мәһкәмәсинин һөкмүнүн һеч бир дәјәри јохдур. Демәјә сөз галмајыб вә мән бу барәдә һөкм етмәји түрк милләтинин өһдәсинә бурахырам.”00:00
00:452173 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP