Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Сентјабр 2021

Ливанын баш назири ишғал едилмиш әразиләрин сионист режиминдән ҝери алынмасынын ваҹиблијини вурғулајыб

Ливанын баш назири Нәҹиб Мигати дејиб ки, онун һөкумәти бу өлкәнин ишғал едилмиш әразиләринин азад едилмәсини тәкмилләшдирмәк үчүн тәлаш едәҹәк.
Баш назир вурғулајыб: “Јени һөкумәт Ливанын дәниз вә онун ресурслары үзәриндә һүгугуну бәрпа етмәк истигамәтиндә бүтүн гануни васитәләрдән истифадә едәҹәк.”
“Әл-Мәјадин” телеканалынын билдирдијинә ҝөрә, Н. Мигати дејиб: “Ливан халгы сионист режиминин дүшмәнчилији гаршысында мүгавимәт ҝөстәрмәјә, онун тәҹавүзүнә ҹаваб вермәјә вә ишғал едилмиш әразиләри ҝери алмаға һаглыдыр.”
2251 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP