Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Октјабр 2021

Сионист вәһшилији: даһа бир ҝәнҹ шәһид олду - Фото

Муһәммәд Луббәд ики ил бундан әввәл Гәззә сәрһәдиндә кечирилән Гајыдыш јүрүшүндә иштирак едәркән сионист һәрбчиләри она атәш ачмышдылар.
“МААН” Аҝентлијинин вердији хәбәрә ҝөрә, фәләстинли ҝәнҹ дүнән ахшам јаранын ағырлығындан шәһид олуб.
Гајыдыш јүрүшү 30 март 2018-ҹи ил фәләстинлиләрин өз торпагларына гајыдыш һаггына тәкид етмәк, Гәззә мүһасирәсинә вә Амерка сәфирлијинин Гүдсә көчүрүлмәсинә етираз олараг башлады.
Фәләстинлиләр јүрүшүн динҹ шәраитдә кечириләҹәјини елан етсәләр дә, сионист режими јүрүшү дағытмаг үчүн иштиракчылара гаршы силаһ ишләтди. Бу јүрүшдә 200-дән чох фәләстинли шәһид олду вә 21 миндән чох инсан јараланды.
1731 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP