Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Нојабр 2021

Гәддар сионистләр 13 јашлы фәләстинли ушағы гәтлә јетирдиләр

Фәләстин Мухтар Һөкумәтинин Сәһијјә Назилијинин вердији хәбәрә ҝөрә, ишғалчы сионист һәрбчиләри Наблусун Дејр әл-Һәтәб кәндиндә 13 јашлы фәләстинли ушаға атәш ачараг ону гәтлә јетирибләр.
Сәһијјә Назирлијинин јајдығы бәјанатда онун гарын наһијәсиндән ҝүллә јарасы вә үрәк тутмасы илә хәстәханаја чатдырылмасы гејд олунур.
Әскәрул-ҹәдид дүшәрҝәсинин сакини олан 13 јашлы Мәһәммәд Дәдәс ишғал едилмиш әразиләрдә гәсәбә салынмасы әлејһинә кечирилән аксијаја сионистләрин һүҹум етмәси һадисәсиндә шәһид олуб.
Наблус сон ајларда һәр ҹүмә ҝүнү фәләстинлиләрин динҹ аксијаларынын шаһидидир. Гәсәбә салынмасы әлејһинә кечирилән бу аксијалара гәддар сионист һәрбчиләри һүҹум едирләр вә индијәдәк онларла фәләстинли шәһид олуб вә јүзләрлә инсан јараланыб.
Фәләстинлиләр бәзи мүсәлман өлкәләринин сионистләрин бу вәһшилији гаршысында сүкутуну, үстәлик, бу режимә гаршы достлуг әли узатмаларыны бәрк писләјибләр, онлары һәгигәти ҝөрмәјә сәсләјибләр, шәһид олан мәзлум көрпәләрин аһынын онлары тутаҹағыны вурғулајыблар.
1517 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP