Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Нојабр 2021

Украјна ордусунда дурум аҹынаҹаглыдыр

Украјна Силаһлы Гүввәләриндә шәхси һејәт өлкә рәһбәрлијинә сәдагәт принсипи илә ишә ҝөтүрүлүр.

Бу ачыглама илә украјналы һәрби експерт Анатоли Кравчук чыхыш едиб.

"Силаһлы Гүввәләримиз тәәссүф ки, чох сијасиләшиб. Онлар инсанлары пешә принсипи илә дејил, партијанын сијаси курсуна садиглијә ҝөрә сечирләр. Вәзифә нә гәдәр јүксәкдирсә, бу принсип бир о гәдәр ишләјир", - Кравчук сөјләјиб.

Онун сөзләринә ҝөрә, чағырышчыларла бағлы вәзијјәт даһа аҹынаҹаглыдыр:

"Онлардан гара ишләрдә көмәкчи гүввә кими истифадә олунур. Хидмәтә чағырыланларын тәлими вә дөјүш һазырлығы илә һеч ким мәшғул олмур".
1391 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP