Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Декабр 2021

Бакыда киши мејити ашкарланды

Бакыда мәнзилдә киши мејити ашкарланыб.

Бу барәдә Фөвгәладә Һаллар Назирлији (ФҺН) хәбәр верир.

Низами рајонунда 1 нәфәр мәнзилдә бағлы гапы архасында көмәксиз вәзијјәтдә галыб. Һадисә јеринә ҹәлб олунан Хүсуси Рискли Хиласетмә Хидмәтинин мүвафиг хиласетмә гүввәләри мәнзилин ҝириш гапысыны ачыб вә орада ашкарланан 1968-ҹи ил тәвәллүдлү Погорелов Олег Владимировичин мејитини аидијјәти үзрә тәһвил верибләр.
1534 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP