Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Јанвар 2022

Идлибдә террорчу груплар арасында атышма

Суријанын Идлиб әјаләтиндә террорчу груплар арасында атышма олуб. Бу барәдә “Әл-Аләм” телеканалы хәбәр вериб. Телеканалын Суријадакы мүхбиринин билдирдијинә ҝөрә, Әһраруш-Шам террор групу илә диҝәр бир террорчу груп арасында инсидент јашаныб. Һәмин групун ИШИД-ә аид олмасы еһтимал едилир.
İдлибин Атимә бөлҝәсиндә баш верән атышмада һәр ики террор групунун үзвләриндән өлән вә јаралананлар олуб.
Бәзи јерли мәнбәләр атышмада Әһраруш-Шам командирләриндән олан Әбу Зубејрин јараландығыны вурғулајыблар.
Гејд едәк ки, атышма баш верән бөлҝә Түркијәнин тәҹавүзкар гүввәләри вә онларын јаратдыглары террорчу групларын ишғалы алтындадыр. Һәмин бөлҝәләрдә демәк олар ки, һәр ҝүн террорчу груплар арасында инсидентләр јашаныр, јерли әһали гәтлә јетирилир, әһалинин әмлакы гарәт едилир.
1300 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP