Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Ијул 2022

Түркијәдә инфлјасија 95%-ә чатыб

Истанбулда инфлјасија 94,4% илә сон 24 илин ән јүксәк сәвијјәсинә чатыб.

Истанбул Тиҹарәт Палатасы ҹүмә ҝүнү бу шәһәрдә инфлјасијанын өтән ај 4%-ә чатдығыны вә өтән иллә мүгајисәдә бу шәһәрдә инфлјасијанын сәвијјәси 94,4-ә чатдығыны ачыглајыб.

Буна әсасән, бу ајда топдансатышда инфлјасија 8,17%, пәракәндә сатышда исә 4,03% тәшкил едиб.

Түркијәдә бу инфлјасија рәгәми сон 24 илдә мүшаһидә олунмамыш бир рәгәмдир .

Мајын әввәлиндә Түркијә Мәркәзи Банкы бу өлкәдә иллик инфлјасијанын ијун ајына гәдәр тәхминән 70%-ә чатаҹағыны вә сонра бу илин сонуна гәдәр 43%-ә дүшәҹәјини вә 2024-ҹү илин сонуна гәдәр биррәгәмли олаҹағыыны прогнозлашдырмышды.
2140 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP