Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Ијул 2022

Реутерс: Бајден Гәрби Асијадан әлибош гајытды

Реутерс-ин арашдырмасына ҝөрә, АБШ президенти Ҹо Бајденин Гәрби Асијаја сәфәри уғурсуз олуб вә президент Вашингтона әли әтәјиндән узун гајыдыб.

Реутерс аналитик һесабатында АБШ президенти Ҹо Бајденин сәфәрини тәһлил едәрәк, онун Вашингтона әлибош гајытдығы гәнаәтинә ҝәлиб. Чүнки Бајден "Исраил"ин тәһлүкәсизлији үчүн коалисија јаратмаг вә Сәудијјә Әрәбистаныны ҝүндәлик нефт һасилатыны артырмаға разы салмаг кими ики әсас мәгсәдә наил ола билмәјиб.

Реутерс-ин мәлуматына ҝөрә, Бајден шәнбә ҝүнү Ҹиддә ҝөрүшүндә әрәб лидерләринә дејиб ки, Америка Гәрби Асијада фәал тәрәфдаш олараг галыр. Анҹаг бөлҝәдә "Исраил"ин дә иштирак едә биләҹәји тәһлүкәсизлик оху јаратмаг үчүн онлардан лазыми өһдәликләри ала билмәјиб.

Реутерс-ин аналтики даһа сонра әлавә едиб: "Ҝөрүшүн јекун бәјанаты анлашылмаз иди вә Сәудијјә Әрәбистаны Вашингтонун ән мүһүм әрәб мүттәфиги кими Американын үмидләрини гырды. Чүнки Америка үмид едирди ки, бу ҝөрүш Иранын тәһдидләринә гаршы "Исраил"ин иштиракы илә тәһлүкәсизлик вә реҝионал иттифагын јарадылмасы үчүн әсас ола биләр."

Тәһлилин сонунда дејилир: "Бајден АБШ-да бензин вә јанаҹағын уҹузлашмасына көмәк мәгсәдилә Әр-Ријада ҝетди вә Сәудијјә Әрәбистаны илә нефт һасилатыны артырмаг барәдә разылыға ҝәләҹәјинә үмид едирди. Амма сонда бөлҝәни әлибош тәрк етди."
3396 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP