Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Ијул 2022

Чин АБШ-ы дүнјанын ән тәһлүкәли өлкәси адландырды

АБШ дүнја үчүн әсас тәһлүкәдир.

Бу барәдә Чин Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Зао Лижиан дејиб.

“АБШ 800 милјард доллардан чох бүдҹә илә нәинки биринҹи јердәдир, һәтта диҝәр доггуз өлкәнин – Чин, Һиндистан, Британија, Русија, Франса, Алманија, Сәудијјә Әрәбистаны, Јапонија вә Ҹәнуби Корејанын бирликдә малик олдуғу һәрби бүдҹәни дә өтүб кечир. АБШ дүнја тарихинин ән һәрбиләшмиш өлкәси вә планетин инкишафы үчүн ән бөјүк тәһлүкәдир”, – ХИН рәсмиси билдириб.
1540 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP