Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Август 2022

Һәшд-Шәби Мосулда террор планыны зәрәрсизләшдириб

Ирагын рәсми КИВ-ләринин вердији мәлумата әсасән, бу өлкәнин Һәшд-Шәби гүввәләри Мосулда тәһлүкәсизлик гүввәләрини вә мүлки инсанлары һәдәфә алан террор планынын гаршысыны алыб.

Һәшд-Шәби Тәшкилатынын мәлумат бүросу бу һагда билдириб: "Һәшд-Шәби вә диҝәр тәһлүкәсизлик гүввәләринин бирҝә әмәкдашлығы илә бу террор тәләси зәрәрсизләшдирилиб."

Һәшд-Шәбинин габаглајыҹы әмәлијјаты заманы чохлу мигдарда ТНТ партлајыҹысы вә террорчуларын партлајыҹы маддәләр јерләшдирдији ҹиһазлар ашкар едиләрәк ҝөтүрүлүб.

Гејд едәк ки, Ираг 2017-ҹи илин декабрында ИШИД террор груплашмасы илә 3 ил давам едән тоггушмадан сонра өз торпагларыны бу террор груплашмасынын ишғалындан там азад етдијини ачыгласа да, бу өлкәдә галан ИШИД үнсүрләринин тәмизләнмәси вә тәгиб едилмәси әмәлијјаты давам едир.
931 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP