Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Август 2022

Бејнәлхалг Әфв Тәшкилатынын сионист режимин апартеиди әлејһинә јени аддымы

"Әл-Мәјадин" телеканалынын билдирдијинә ҝөрә, Бејнәлхалг Әфв Тәшкилаты сионист режимин апартеидинә сон гојмаг мәгсәдилә глобал кампанијаја дәстәк үчүн јени мәһсуллар бурахаҹағыны ачыглајыб.

Бу хәбәри "Исраил Һајом" гәзети дә јајыб.

Бејнәлхалг Әфв Тәшкилатынын кампанијалар департаментинин директору Кристиан Бенедикт дејиб: "Исраилин апартеид режиминә сон гојулмасы мәгсәдилә јарадылмыш бејнәлхалг кампанијаја дәстәк олмаг үчүн јени көјнәкләр, стикерләр вә диҝәр мәһсуллар хәттини ишә салдыг."

Бенедикт хәбәри елан етмәк үчүн твитиндә "Исраил апартеидинә сон" јазылан мүхтәлиф рәнҝли көјнәкләрин шәкилләрини јерләшдириб. О, һәмчинин "Исраилин фәләстинлиләрә гаршы апартеиди бәшәријјәтә гаршы ҹинајәтдир" башлыглы мәлумат плакатларыны әлавә едиб.
941 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP