Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Март 2021

Ирана ҝетмәк истәјән вәтәндашларымызын диггәтинә

Иранын Азәрбајҹандакы сәфирлији коронавирусла мүбаризә дөврүндә Ирана сәфәрин гајдаларыны ачыглајыб.

Бу барәдә Иран сәфирлијиндән мәлумат верилиб.

Иран сәфирлији билдирир ки, Иран Ислам Республикаснын Коронавирусла Мүбаризә үзрә Гәрарҝаһы тәрәфиндән гәбул едилмиш гајдалара әсасән, јени нөв ҸОВИД-19 вирусунун јајылмасынын гаршысынын алынмасы мәгсәдилә Ирана сәфәр етмәк истәјән бүтүн хариҹи вәтәндашлар, о ҹүмләдән Азәрбајҹан вәтәндашлары сәфәрдән өнҹә ҝириш иҹазәләри алмалыдылар:

"Бунунла әлагәдар Ирана сәфәр етмәк истәјән Азәрбајҹан вәтәндашлары әввәлҹә Азәрбајҹан Республикасынын Назирләр Кабинети јанында Оператив Гәрарҝаһдан чыхыш иҹазәси алмалы вә даһа сонра исә Иран Ислам Республикаснын Бакыдакы Сәфирлијинин Консуллуг Шөбәсинә мүраҹиәт етмәклә гејдијјатдан кечәрәк Ирана ҝетмәк үчүн ҝириш иҹазәләри алмалыдылар".


925 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP