Размер шрифта:
A+
A
A-
03 Апрель 2015

Tibbur-Rəsul (Peyğəmbər təbabəti)

Ac qarına məviz yeməyə adət edən insanın zehini güclənir, orqanizmində bəlğəmi azaldır
Məvizin yaddaşa təsiri...
Peyğəmbərə hədiyyə olaraq ağızı bağlı qab verdilər. Peyğəmbər (s) qabın ağızını açdı və buyurdu: Allahın adı ilə yeyin. Məviz necə gözəl təamdır. Əsəbi möhkəmləndirir. Qəzəbi aradan qaldırır, Allahı razı salır, bəlğəmi aradan qaldırır, ağızı ətirli edir, ağız boşluğunu təmizləyir... Ac qarına məviz yeməyə adət edən insanın zehini güclənir, orqanizmində bəlğəmi azaldır.

Qəzəbi yatırdan ət
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Kim qəzəbini yatırtmaq istəsə turac əti yesin.

Ətin təsiri...
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Ət dünya və axirətdə təamların başıdır... Dünya və axirətdə ən yaxşı yavanlıq ətdir... Ət yemək üzü gözəlləşdirir, əxlaqı gücləndirir... Toyuq yumurtası ilə ət yemək cinsi gücü artırır... Bir gün həzrət Peyğəmbər (s) kök bir adam gördü. Ondan nə yediyini soruşdu. Həmin şəxs dedi ki, bizim yerdə taxıl yoxdur. Ona görə də süd və ət yeyirəm. Həzrət buyurdu ki, sən iki əti bir-birinə qatıb yeyirsən?! 

Ət və süd yeməyin təsiri...
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Ət və süd yemək insanı ətə-qana gətirir, sümüklərini möhkəmləndirir. Ət eşitmə və görmə qabiliyyətini artırır. Ətlə toyuq yumurtası cinsi qüvvəni gücləndirir.

Dəvə əti...
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Dəvə əti yeməyi unutmayın. Yalnız yəhudilərə müxalif olan möminlər dəvə əti yeyir... Dəvə ətini möminlərdən başqası yeməz.

Armud...
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Armud qəlbi dirildir.

Dırnaq tutmağın təsiri...
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Saqqalınızı təmizləyin, dırnaqlarınızı tutun. Şeytan tük və dırnaqlar arasında hərəkət edir... Başqa məqamda Həzrət (s) buyurur: Cinsiyyət üzvünün yuxarısında tükləri, dırnağını və bığını qısaltmayan bizdən deyil... Həzrət (s) buyurur: Sizlərdən bəziləriniz dırnaqlarınızı quş caynağı kimi uzadıb məndən göy haqqında soruşursunuz. Bir halda ki, dırnaqlarınızda çirkab toplanıb... Dırnaq tutmaq böyük xəstəliklərin qarşısını alar, ruzini artırar.

Kundur (bosvelliya)...
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Kundur yeməyi unutmayın. Beli möhkəmləndirir, ağılı artırır, huşu itiləşdirir. Gözə işıq verir, yaddaşı gücləndirir.

Yaddaşı gücləndirmək üçün...
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Ey Əli! Üç şey yaddaşı gücləndirir, bəlğəmi aradan qaldırır...Kundur, misvak, Quran qiraəti...

Kudu...
Həzrət (ə) buyurur: Kudu yeməyi yaddan çıxarmayın. Kudu ağılı gücləndirir... Kudu yeyin, o ağılı artırır, beyinin həcmini iriləşdirir... Başqa bir məqamda Həzrət Əliyə (ə) buyurur: Ey Əli! Kudu yeməyi yaddan çıxarma. Kudu beyin və ağılı gücləndirir.
Həzrət Peyğəmbər (s) çox Kudu yeyərdi. Bir gün Ənəs ondan soruşdu ki, deyəsən kudunu çox sevirsiniz? Bəli, çünki kudu beyin və ağılı gücləndirir.

Kərəfs...
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Kərəfs yeməyi unutmayın. Kərəfs düşüncəni gücləndirir... Həzrət Peyğəmbər (s) İmam Hüseynə (ə) buyurdu: Övladım kərəfs ye. Kərəfs peyğəmbərlərin, o cümlədən Xızır (s) və İlyasın (s) yediyi göyərtilərdəndir. Kərəfs kirəcləşmə və tıxaclanmanın qarşısını alır. Qəlbi təmizləyir, yaddaşı gücləndirir, dəlilik, cüzam, alanı aradan qaldırır, qorxunu uzaqlaşdırır... Həzrət digər bir yerdə buyurur: Kərəfs İlyas (s), Yəsə (s) və Yuşə (s) ibn Nunun (s) yediyi göyərtidir, kərəfs yeyin.

Balın təsiri...
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Allah-Taala balı bərəkətli edib, onda xəstəliklərə şəfa var. Yetmiş Peyğəmbər (s) balın həmişə faydalı olmasını Allahdan istəyib... Həzrət buyurur: Yeni doğmuş qadın üçün xurmadan, xəstəliklər üçün baldan yaxşı dərman yoxdur... Həzrət buyurur: İki dərmanı yaddan çıxarmayın: Bal və Quran!

Mərcinin təsiri...
Bir şəxs Həzrət Peyğəmbərə (s) ürəyi bərklikdən şikayətləndi. Həzrət (s) buyurdu: Mərci ye, mərci qəlbi yumşaldır, gözdən yaş gətirir... Həzrət (s) buyurur: Mərci yeyin. Mərci qəlbi yuxalaşdırır, gözün yaşını artırır. Yetmiş peyğəmbər mərcini pak və müqəddəs sayıb... Mərci bərəkətli və pakdır, qəlbi nazildir, gözə yaş gətirir. Yetmiş peyğəmbər, sonda İsa (ə) olmaqla mərcinin həmişə olmasını Allahdan istəyib.

İnək südü...
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Sizə inək südü içməyi tövsiyə edirəm. İnək hər otdan yediyi üçün südündə xəstəliklərə şəfa var... Həzrət (s) buyurur: Xəstəliklərinizi inək südü ilə sağaldın. Ümid edirəm ki, Allah onda şəfa qərar verib. Çünki inək yarpaq və otlarla qidalanır... Həzrət Peyğəmbərdən (s) soruşurlar ki, inək südü ilə müalicə olarmı? Həzrət buyurur ki, Allah bütün xəstəliklər üçün dərman qərar verib. Süd için, çünki inək hər ot və ağacdan yeyir... Həzrət (s) buyurur: Allah nə dərd göndəribsə, o dərdə dərman da göndərib. İnək südü dərdlərə dərmandır.

Sarımsaq..
Həzrət Peyğəmbər (s) Həzrət Əliyə (s) buyurur: Ey Əli (ə) sarımsaq ye. Əgər mələklərlə danışmasaydım mən də yeyərdim... Həzrət (s) buyurur: Sarımsaq yeyin, sarımsaqda 70 xəstəliyin dərmanı var.

Sürmənin faydaları...
İmam Sadiq (ə) buyurur: Bir bədəvi ərəbin gözündən su axırdı. Peyğəmbərin (s) görüşünə gəldi. Həzrət (s) onun gözlərinə baxıb buyurur: Görürəm ki, gözlərindən su gəlir. Əsməd sürməsindən istifadə et. Bu sürmə gözün nurunu artırır... Həzrət (s) buyurur: Müşklə ətrləndirilmiş Əsməd sürməsindən istifadə edin. Bu sürmə gözü işıqlandırır, tükü çoxaldır... Başqa bir məqamda Həzrət (s) buyurur: Sürmədən istifadə edin. Sürmə tükü artırır, gözü gücləndirir... İmam Həsən (ə) buyurur ki, Peyğəmbər (s) mənə tövsiyə edərdi: Övladım arxası üstə yat ki, qarnın kçik olsun. Suyu sora-sora iç ki, dadlı olsun. Sürmə çək ki, gözün işıqlansın. İki gündən bir yağ çək ki, Peyğəmbər (s) sünnəsinə əməl etmiş olasan.

Sidrin təsiri...
Peyğəmbər (s) qəmlənmişdi. Cəbrail Həzrətə (s) dedi ki, başını sidrlə yusun. O sidr “sidrətul-müntəha” deyilən sidrdən idi... Həzrət Əli (ə) buyurur: Allah İslamı aşkar təbliğ göstərişi verəndə Peyğəmbər (s) müsəlmanları az, müşrikləri çox görüb qəmləndi. Allah-Taala Cəbraillə Sidrətül-müntəhadan sidr göndərdi. Peyğəmbər (s) başını həmin sidrlə yudu, qəm-qüssəsi dağıldı.

(Ardı var)
6469 dəfə baxılıb
ожидание...