Размер шрифта:
A+
A
A-
03 Май 2015

Gözdəyməyə qarşı nə edim? (15)

İslam təlimlərində sədəqə yer və göy bəlalarının qarşısını alan amil kimi göstərilir
Amma daşların gözdəymənin qarşısını alması ilə bağlı hədislərlə rastlaşmırıq. Qeyd olunur ki, bir çox mənfi enerjilər qeyb oxlarıdır. Bunları bəla kimi yada salırlar. Bəşər düşüncəsi tarix boyu mənfəətə çatmaq, zərərdən uzaqlaşmaq üçün yollar axdarıb. Bu məqsədlə İbrahim dinlərinə üz tutulub. Əqiq, Firuzə, Nəcəf dürrü müqəddəs daşlardan sayılır. Qədim dövürdə müxtəlif xalqlar bu daşlardan qoruyucu vasitə kimi istifadə ediblər. Firuzə haqqında deyiblər ki, bu daş mənfi enerjini dəf edib, müsbət enerjini özünə çəkir. Olsun ki, bu sahədə də ifrata varmalar mövcuddur. Müəllifin araşdırdığı sahələrdən biri də qədim tibdir. Qədim tibdə daşların təsirindən istifadə olunur. Olsun ki, yuxarıda deyilənlər də buna işarədir.
Nəticə alırıq ki, Əqiq, Firuzə, Nəcəf dürrü olan üzük və ya boyunbağıdan istifadə etmək qəm-qüssəni uzaqlaşdırır, duanın qəbuluna səbəb olur, insana ruzi gətirir. Allahın izni ilə bu daşların mənfi enerjiyə mane olduğu bildirilir. Hər halda ilahi nemət olan bu daşların müsbət təsirlərindən faydalanmaq lazımdır. 

Sədəqə bəlaların qarşısını alır
İslam təlimlərində sədəqə yer və göy bəlalarının qarşısını alan amil kimi göstərilir. İslam sədəqəni insan üçün ən mənfəətli ticarətə bənzədir. Sədəqə verən insan bunun müqqabilində qat-qat mənfət əldə edir. Həzrəti Peyğəmbər (s) buyurur: “Gecəni sübhə çıxdıqın zaman sədəqə ver, gecənin bəlası səndən uzaq olsun.” (“Məfatihul-həyat”, s. 547) Həzrəti Peyğəmbər (s) başqa məqamda buyurur: “Allah sədəqəyə xatir insandan yetmiş növ pis ölümü uzaqlaşdırar. (“Məfatihul-Həyat”, s. 550)
Maraqlıdır ki, İslamda başqalarına kömək etmək, susuza su vermək, insanlara məhəbət göstərmək, elm öyrətmək, heyvanlara qayğı göstərmək sədəqə nümunəsi kimi qeyd olunur. Nəticə budur ki, mənfi enerjisinin qarşısını almaq üçün ən təsirli yollardan biri sədəqə verməkdir. Sədəqə bəlaları uzaqlaşdırır, zəhərli baxışları təsirsizləşdirir, səssiz güllə kimi insanı hədəfə almış bəlaların qarşısını kəsir. 

Millətlər arasında ənənələr
Söhbətimizin əvvəlində qeyd etdik ki, Əhli-beyt (ə) məktəbində zəhərli baxışlardan uzaq olmaq yolu zikrdir. Zikr və duada sehr və cadu kimi pisliyi zərərsizləşdirmək gücü var. Quran oxumaq, dua və minacat, təsbih və təmcid insanı mənfi enerjilərdən qoruyur. Qədim dövrlərdən insanlar arasında belə ənənələr olub. Hər halda dini mənbələrdə verilən tövsiyələr daha əhəmiyyətlidir. Amma olsun ki, müxtəlif xalqların bu sahədəki ənənələri də hikmət sahiblərinin tövsiyəsi əsasında formalaşıb. Zaman ötdükcə buna xurafatların əlavə olunması mümkündür. Tarix boyu insanların gözdəymədən çəkinməsi və buna qarşı tədbirlərə əl atması tamamilə əsassız ola bilməz. Əlbəttə ki, bu ənənələrə xurafatlar da əlavə edilib. 

Müxtəlif tüstülərin təsiri
Asiya və yaxın şərqdə gözdəymənin qarşısını almaq üsulları arasında ən məşhurlarından biri Esfənd adlanan bitkinin toxumlarını yandırmaq, tüstüsünü havaya yaymaqdır. Bəziləri bunu xurafat hesab edir. Bəziləridə Esfəndin təsirinə inanır və gözdəymənin qarşısını almaq üçün Esfənd yandırır. Müəlif qədim tibb sahəsini araşdırdığı üçün bu mövzu ilə bağlı müəyyən məlumatlara malikdir. Esfəndin müalicəvi, tibbi faydaları barədə həzrət Peyğəmbər (s) və məsum İmamlardan (ə) rəvayətlər var. Esfənd də belə bir təsir olduğu düşünülür. Esfənd tüstüsü gözün mənfi enerjisini zəiflədir.

Espənd tüstüsü xurafat deyilmi?
Şərq ölkələrində qədim dövrlərdən Espənd məşhur bir bitkidir. Bu bitkidə şəfa verici qüvvə olduğuna inam var. Bəzi ölkələrdə, şəhər və kəndlərdə insanlar bu bitkini evdə saxlayır. Peyğəmbərin (s) buyruqlarında da Espənd yada salınır. Həzrət buyurur: “Hər Esfənd yarpağı və toxumuna bu yarpaq və toxum çürüyənə qədər bir mələk müvəkkildir.” Başqa bir məqamda Həzrət (s) buyurur: “Espəndin kökü, budaqları, qəm qüssəni aradan qaldırır, sehrin qarşısını alır. Onun toxumunda yetmiş dərdə dərman var. Espəndlə dərdlərinizə çarə qılın.” (“Biharul-Ənvar”, c. 59, s. 239) Nəql olunmuş rəvayətlərdə Espəndlə yanaşı Kondur adlanan bitkinin də adı çəkilir. Rəvayətlərdə bu bitkidən necə istifadə olunması barəsində danışılmır. Onun yandırılıb tüstüsünün havaya verilməsi qeyd edilmir. Bəzi rəvayətlərdə bildirilir ki, Espənd insan qəlbinin nurunu gücləndirir, düşüncəni artırır, hikmət gətirir. Qədim dövrlərdən havanı təmizləmək üçün də Espənd yandırılıb. Esfənd tüstüsünün zərərli maddələri öldürdüyü bidirilir. Gözdəyməyə qarşı bu bitkidən istifadə olunması yaxşı olardı. Rəvayətlərdə qeyd olunan “Nuşrə” sözü aradan qaldıran mənasını verə bilər. Lüğət kitablarında bu söz barədə deyilir ki, bu müalicə əhəmiyyətli ovsundur. Bir şəxsə cin toxunubsa “nuşrə” deyirlər ki, cinlər ondan uzaqlaşsın. (“Lisanul-Ərəb”, c. 5)
Əlmüncətdə yazılır ki, “nuşrə” bəla və nigarançılıqları uzaqlaşdıran ovsundur. Bu deyilənlər Espəndin də təsirini təsdiqləyir. Espənd tüstüsünün gözdəymədən qoruması ilahi nemətdir. Qeyd etdik ki, rəvayətdə onun tüstüsü barədə nəsə deyilmir. Amma bu barədə ənənələrin çoxluğu belə bir təsəvvür yaradır ki, Espənd tüstüsünə etiqad əsassız deyil.
7445 dəfə baxılıb
ожидание...