Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Нисан 2016

Ҝооҝле дүнјаны неҹә фырладыр: ахтарыша до а баррел ролл јазын!!

Ҝооҝле-нин ноу-һаусу нәдир?
Чохлары ҝооҝле ахтарыш системиндән истифадә етсә дә, бу ширкәтин мүвәффәгијјәт сиррини - кноw һоw (истеһсал сирри) – билмир. Сирр чохдур, ән тәсирли бири: Әксәр компјутерләр Ҝооҝле тәрәфиндән јығылыр вә тәнзимләнир...
Русијада Американын Ҝооҝле ахтарыш системинин пајы 40 фаиздир вә Русијанын Јандекс ахтарыш системи лидердир. Америкада да Ҝооҝле-нин ҹидди рәгибләри вар. (топмира.ҹом) ҸомСҹоре-нин сон арашдырмаларына әсасән:
5-ҹи јер: АОЛ.ҹом (1,1%) - АОЛ мүстәгил ахтарыш сајты дејил вә Америкада популјарлығына ҝөрә 40-ҹы јердәдир.
4-ҹү јер: Аск.ҹом (1,8%) – Аск мүстәгил арашдырма системидир.
3-јер: Јаһоо.ҹом (12,8%) – Американын 5-ҹи популјар сајты. Һазырда мүстәгил ахтарыш сајты дејил.
2-ҹи јер: Бинҝ.ҹом (19,8%) – Бу рәгәм бирбаша Бинҝ-дә ахтарышын ҝөстәриҹисидир. АБШ ахтарыш базарында Бинд-ин пајы 32,6%-дир.
1-ҹи јер: Ҝооҝле.ҹом (64,5%)!

Вилајет.инфо
7242 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...