Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Еким 2017

ХАЛГА ЗҮЛМ

Инсан јол вердији ән кичик зүлмә ҝөрә гијамәт ҝүнү һесаб верәсидир
Халга зүлм етмәк чох чиркин, ағыр вә шејтани бир ишдир. Инсан јол вердији ән кичик зүлмә ҝөрә гијамәт ҝүнү һесаб верәсидир. 
«Әнбија» сурәсинин 47-ҹи ајәсиндә охујуруг: 
«Әҝәр сизин әмәлиниз хардал дәнәси ағырлыгда олса белә өлчү үчүн гијамәт сәһнәсинә ҝәтириләҹәк вә биз һесаб чәкәҹәјик».
3440 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...