Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Шубат 2018

ГУРАН АЈӘЛӘРИНДӘ «ҺӘЈА» МӨВЗУСУ

Ҹәмијјәтдә һәја сәрһәддини позмаг фәсад вә позғунлуға имкан јарадаҹагдыр
Гуранда «һәја» мәфһумуна аид мүхтәлиф ајәләр назил олуб, мәсәлән:

1. Дил һәјасы; (“Әнам», 108).
2. Данышыг һәјасы; (“Әһзаб», 32).
3. Јол ҝедәндә һәјалы олмаг; («Гәсәс», 25).
4. Гонаглыгда һәјалы олмаг; (“Әһзаб»,53).
5. Бир јерә баханда һәјалы олмаг; («Нур», 30-31).
6. Игтисади мәсәләләрдә һәјалы олмаг. («Бәгәрә», 273).
7. Ҹамаатын евинә дахил олан заман һәјалы олмаг, (Нур 58-59).

Хүласә Ислам дини бујурдуғу кими, «һәјанын» бүтүн нөвләринә риајәт олунса јашадығымыз мүһит сафлашаҹаг, әксинә ҹәмијјәтдә һәја сәрһәддини позмаг фәсад вә позғунлуға имкан јарадаҹагдыр.
3350 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...