Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Шубат 2018

Үч шеј нифага сәбәб олар

Сәнә гаршы хәјанәт едәнә хәјанәт етмә ки...
Пејғәмбәр (с) бујуруб:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ مَنْ إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ وَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَف‏

“Һәр кәсдә үч хисләт варса, оруҹ тутан вә намаз гылан олса да белә мүнафигдир: 1. Етимад олунан шәхс хәјанәт едәндә; 2. Јаланчы; 3. Вәдәсинә вәфа етмәјән шәхс.” (“Үсули-кафи”, ҹ. 2, сәһ. 291.)

Пејғәмбәр (с) бујуруб:

لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ فَتَكُونَ مِثْلَهُ وَ لَا تَقْطَعْ رَحِمَكَ (وَ إِنْ قَطَعَكَ

“Сәнә гаршы хәјанәт едәнә хәјанәт етмә ки, онун кими олмајасан, силеји-рәһми давам ет, һәтта сәнинлә силеји-рәһми кәссәләр дә.” (“Нәвадир”, Равәнди, сәһ. 6.)

Пејғәмбәр (с) бујурмушдур:

مَنْ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يُعْلِمْهُ بِصَوْمِهِ فَيَمُنَّ عَلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ سَنَةٍ

“Әҝәр оруҹ олан шәхс дин гардашынын гонағы олса вә ев саһибинә миннәт олмасын дејә, (еһтирам гәсдилә) хәбәрдар етмәдән ифтар етсә, Аллаһ она бир иллик оруҹун савабыны верәр.” (“Үсули-кафи”, ҹ. 4, сәһ. 151. Әлбәттә, мәгсәд мүстәһәб оруҹдур вә бир дә вахты мүәјјән олмајан оруҹу зөһрдән габаг ачмаг олар.)
3286 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...