Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Мајыс 2018

АЛЛАҺ ҺӨКМҮНҮН ЗИДДИНӘ МҮҺАКИМӘ

Аллаһ бујруғунун зиддинә чыхса, кафир олмушдур
Инсаны әзаба дүчар едән ҝүнаһлардан бири дә һакимин Аллаһ һөкмүнүн зиддинә һөкүм вермәсидир. Әҝәр гази илаһи һөкмү билдији һалда кимисә разы салмаг үчүн бу һөкмүн зиддинә гәрар чыхарарса, кафир, залым вә фасигдир. (“Маидә” сурәси, ајә 44-45-47.)

Аллаһын һөкмүнү рәдд етмәк күфр, кимисә һаггындан мәһрум етмәк зүлм, иман даирәсиндән чыхмаг исә ҝүнаһдыр.

Имам Садиг (ә) бујурур: “Һәр кәс ики пула ҝөрә Аллаһ бујруғунун зиддинә чыхса, кафир олмушдур.” (“Ҝүнаһани-кәбирә” 2-ҹи ҹилд, сәһ-365.)
4235 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...