Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Ауғустос 2018

Дүнјада ахирәти хатырладан нүмунәләр

Бәли, һәр ил өлү торпаға ҹан верән, онда јамјашыл биткиләр јарадан кәс, инсанлары да өлүмдән сонра дирилтмәјә гадирдир
فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Сән Аллаһын мәрһәмәтинин изләринә бах ки, јери өлдүкдән сонра неҹә дирилдир. Шүбһәсиз ки, О, өлүләри дә мүтләг дирилдәҹәкдир. О, һәр шејә гадирдир." (Рум, 50).

Изаһ: Гуран мәады инкар едәнләрин онун мүмкүнсүзлүјү илә бағлы ортаја атдығы шүбһәләри рәдд етмәк үчүн бу дүнјада мәадын нүмунәләрини онлара хатырладыр ки, һәм мәадын, өлүмдән сонракы һәјатын мүмкүнлүјүнә нүмунә олсун, һәм дә бу дүнјада “Рәҹәт”ә (гајыдыша) сүбут олсун. Бу нүмунәләрдән бәзиси бунлардыр: Бәни-Исраилдән гәтлә јетирилмиш биринин дирилмәси (Бәгәрә, 72), Үзејр пејғәмбәрин (ә) дирилмәси (Бәгәрә, 259), Кәһф әсһабынын узун илләр сонра дирилмәси (Кәһф, 21), Бәни-Исраилдән бир групун таун нәтиҹәсиндә өлдүкдән сонра дирилмәси (Бәгәрә, 243), јәһудиләрин Тур дағында дирилмәси (Бәгәрә, 55) вә с. Бу инсан нүмунәләри илә јанашы ҹанлы варлыгларын өлүмдән сонракы һәјаты илә бағлы башга ајдын нүмунәләр дә вардыр. Бу ашкар нүмунә тәбиәтин өлүб-дилирлмәсидир. Бәли, һәр ил өлү торпаға ҹан верән, онда јамјашыл биткиләр јарадан кәс, инсанлары да өлүмдән сонра дирилтмәјә гадирдир.

Һәдис: İслам пејғәмбәри (с): “Баһары ҝөрдүкдә Гијамәти чох јад един. Чүнки баһар Гијамәтә чох охшајыр.” (Тәфсири-Фәхри-Рази, ҹ. 17, сәһ. 18).
4481 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...