Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Март 2019

Бүтүн мүнасибәтләрин вә бағларын унудулмасы

Гијамәт ҝүнү о ҝүндүр ки, нәинки инсанларын бүтүн дүнја бағлары гырылаҹаг
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

"Гулагбатырыҹы бир сәс ҝәләндә, о ҝүн инсан өз гардашындан, анасындан, атасындан, арвадындан вә өвладларындан гачаҹаг. О ҝүн онлардан һәр биринин јетәринҹә иши олаҹагдыр." (Әбәсә, 33-37).

Изаһ: Гијамәтин адларынын һәр бири онун сифәтләриндән бирини еһтива едир. Амма бу һиссәдә бу мүһүм ҝүнүн бәзи башга вәсфләринә ишарә олунмушдур. Гијамәт ҝүнү о ҝүндүр ки, нәинки инсанларын бүтүн дүнја бағлары гырылаҹаг, һәтта инсан өзү дә гоһумлуг әлагәләрини бүтүнлүклә унудаҹаг вә ән јахын гоһумларындан гачаҹаг. Чүнки башы өз агибәтинә гарышаҹаг вә башга шеј һаггында дүшүнмәјәҹәк.

Һәдис: Ислам пејғәмбәри (с): “Еј Фатимә! Гијамәт ҝүнү инсанларын башы өзләринә о гәдәр гарышаҹаг ки, һеч ким башгасына бахмајаҹаг вә һеч бир ата оғлуна бахмајаҹаг.” (Ҹамиул-әхбар, сәһ. 175).
3834 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...